Cụm máy phục vụ cho một xưởng gỗ tại Quy nhơn
6 Năm trước 708